5 قانون در دکوراسیون داخلی

5 قانون در دکوراسیون داخلی

1. چیزهایی را که دوست داری شناسایی کن.
موندی یک طراح است.در حالی که او اعتراف می کند که غریزه های طراحی اش معمولا هنگامی که با مشتری صحبت می کند و فضای کاری که با آن کار می کند، بروز می کند،در عین حال اضافه می کند که تصاویر مفهومی نقش مهمی در طراحی دقیق دارد.
این نشانه ها از رنگ های رنگی در پارچه ها و گاهی اوقات کل اتاق ها متفاوت است."ما می خواهیم سبک مان را به دکوراسیون تزریق کنیم، بنابراین موضوع مشترک بین پروژه های ما وجود دارد، اما شیوه زندگی و تنظیمات مختلف متفاوت هستند وآن را درک می کنیم."

قوانین طراحی داخلی

2. سبک زندگی خود را فراموش نکن.
سبک و شیوه زندگی شما بسیار مهم است که باید در زمان نقل مکان و یا طراحی خانه جدید به آن توجه کنید. شیوه زندگی یا سبک زیستن که منعکس کننده گرایش ها و ارزش های فردی شماست می تواند به نوع چیدمان شما جهت ببخشد.

قوانین طراحی داخلی

3. با یک پالت خنثی شروع کنید.
طراحی خود را با یک پالت از رنگ های سیاه و سفید شروع کنید.این رنگ ها از سبک خارج نمی شوند.کلید نگه داشتن چیزهای جالب افزودن رنگ در مکان هایی است که آسان جایگزین می شوند. "شما می توانید بسیاری از رنگ ها را از کتاب، قهوه،جدول، ترتیبات گل، و یا لوازم جانبی کوچک دریافت کنید و به طراحی اضافه کنید“.حتی اگر بخواهید می توانید از قطعات بافتی نیز استفاده کنید.

قوانین طراحی داخلی

4. یک نقطه مرکزی از نظر رنگ اضافه کنید و سپس آن را تکثیر کنید.
زمانی که یک رنگ جسورانه را برای دکور کردن نقطه ای مشخص استفاده می کنید ، آن رنک را حداقل سه بار در فضاهای دیگر استفاده کنید.که در این جا، آن رنگ و دکور مورد نظر، کنسول زرد اتاق نشیمن می باشد.موندی توضیح می دهد که به ویژه در فضاهای باز، که در آن شما می خواهید حس یکپارچه ای (در این مورد، آشپزخانه، میز ناهارخوری و اتاق نشیمن) ایجاد کنید، تکرار این رنگ، به چشم کمک می کند و این حس را القا می کند.اگر فقط به چشم یک عنصر به آن نگاه کنید ، ذهن شما نمی تواند آن را پردازش کند و مانند عنصری است که به هیچ چیز متصل و وابسته نیست.حتی یک جزئیات ساده مانند لیمو که روی میز آشپزخانه قرار دارد به کسانی که در اتاق نشیمن نشسته اند، کمک می کند تا با آشپزخانه ارتباط بگیرند.

قوانین طراحی داخلی

5. به اجزا و وسایل عمودی در دکوراسیون فکر کنید
از اجسامی با ارتفاع بلند هم استفاده کنید.این موضوع کمک می کند تا نگاه شما تنها در سطوح پایین و بر روی اجسام کوتاه تر متمرکز نشود و نگاهتان به وسایلی متفاوت نیز بیفتد.

قوانین طراحی داخلی