نقش شومینه در اتاق نشیمن

نقش شومینه در اتاق نشیمن

وجود شومینه در یک اتاق همانند بیان یک خوش آمدید گرم است
هیچ چیز در یک اتاق بیشتراز یک شومینه احساس گرما و شادمانی ایجاد نمی کند.جدای از اینکه آیا آن شومینه مدرن، سنتی، در یک خانه روستایی یا چیزی کاملا متفاوت است، یک اتاق نشیمن که دارای شومینه است، احساس خوشایند بیشتری نسبت به آن که ندارد ، ایجاد می کند.

شومینه در اتاق نشیمن

شومینه در یک اتاق امروزی و مدرن
نیازی نیست یک شومینه حتما به سبک و سباق قدیم باشد.این شومینه مدرن در این اتاق خنثی به راحتی با محیط اطراف خود حتی با وجود هیچگونه طاقچه ای ارتباط برقرار کرده است.این شکل از شومینه به راحتی در درون دیوار قرار می گیرد.

شومینه در اتاق نشیمن

شومینه در اتاق شیشه ای
به هیچ وجه الزامی نسیت تا شومینه ها به شکل سنتی قدیم باشند.این شومینه های معاصر توسط یک محفظه شیشه ای که به سقف تمام می شود احاطه شده است. نگاهی کاملا مدرن و کاملا منحصر به فرد است.

شومینه در اتاق نشیمن

شومینه در میان قفسه های ساخته شده
شومینه کوچک در یک  قفسه ها یک راه عالی برای اضافه کردن گرما به یک خانواده مدرن یا اتاق نشیمن است.در این اتاق طراحی شده توسط جان لوم معمار، قفسه های ساخته شده در دو طرف، ایجاد احساس تعادل و تقارن را تقسیم می کند.

شومینه در اتاق نشیمن

شومینه مسی
شومینه مسی احاطه شده در این اتاق نشیمن راحت یک ویژگی طراحی منحصر به فرد  است.

شومینه در اتاق نشیمن

شومینه در میان آجرهای سفید رنگ
بسیاری از مردم از این موضوع دلخورند، اما در اینجا، طراح جسیکا هلگرسون نشان می دهد که وقتی آجرهای شومینه به درستی رنگ می شود، می تواند یکپارچگی را به طراحی اتاق بیاورد.فقط زمانی که می خواهید آجر را نقاشی کنید، از خود مطمئن باشید که می خواهید این کار را انجام دهید، زیرا هنگامی که آجر نقاشی شد، بسیار دشوار است که آن را به ظاهر طبیعی اش بازگردانید.

شومینه در اتاق نشیمن
شومینه تزیین شده با موزاییک
با استفاده از کاشی موزاییک، کمی شومینه خود را متفاوت تزیین کنید.در این اتاق نشیکن استفاده از موزاییک ، یک فضای خنثی را ایجاد کرده است.

شومینه در اتاق نشیمن

شومینه ای از سنگ و چوب
سنگ و جوب به زیبایی با یکدیگر در هر موردی ترکیب شده و فضایی زیبا خلق می کنند.در این اتاق نشیمن ، شومینه سنگی همراه با جوب ، حالتی از یک خانه مدرن و یا یک خانه روستایی کلاسیک را ایجاد کرده است.گرم، راحت و بسیار راحت.

شومینه در اتاق نشیمن