کورین
کورین
حمام و دستشویی
حمام و دستشویی
پذیرایی
پذیرایی
آشپزخانه
آشپزخانه
فروشگاه
فروشگاه
اتاق خواب
اتاق خواب